Kalendarium
Dyskografia

Prasa
Teksty
Dzwieki

 

 

D Z W I E K I

 

 

1. Czas Apokalipsy - "Fight Against Rules", 28.08.1988

2. Terror - "Fight Against Rules", 28.08.1988