Historia
Dyskografia
Prasa
Teksty
Dźwięki

 

D Ź W I Ę K I

  Łazienka - ”III Przegląd Muzyki Młodej Generacji - Jarocin ‘82”

  Młoda generacja - ”III Przegląd Muzyki Młodej Generacji - Jarocin ‘82”

Utwory zapisano w formacie mp 3.